Balatonfüred információs portálja - hasznos tudnivalók a Balaton, Balatonfüred város és kistérsége életéből

Balatonfüredi kihirdetett adórendeletek (építményadó) 2013 évre ...

Címkék - adórendeletek, Államkincstár, Balatonfüred, helyi-hírek, Önkormányzat, Szent-István-tér-1
Balatonfüredi kihirdetett adórendeletek (építményadó) 2013 évre ...
A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre.

BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzati adóhatóság levelezési címe: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Honlap címe: www.balatonfured.hu
Elektronikus levelezési címe: ado@balatonfured.com
Telefonszáma: 87/581-248
Hirdetés1

A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az az önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jobszabálynak, jogforrásnak.

A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.


BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Önkormányzati adóhatóság levelezési címe: 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
Honlap címe: www.balatonfured.hu
Elektronikus levelezési címe: ado@balatonfured.com
Telefonszáma: 87/581-248

Építményadó

440 Ft/m2 - 2013.01.01
500 Ft/m2 - 2013.01.01
740 Ft/m2 - 2013.01.01
760 Ft/m2 - 2013.01.01
760 Ft/m2 - 2013.01.01
880 Ft/m2- 2013.01.01
1 230 Ft/m2 - 2013.01.01
1 715 Ft/m2 - 2013.01.01

Önkormányzati mentesség

a.) magánszemély tulajdonában lévő építmény esetében az állandóra bejelentett adóalany és az állandóra bejelentett adóalany közeli hozzátartozói (házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, testvér, élettárs és házastárs egyeneságbeli közeli kozzátartozója) után valamennyi lakás esetében személyenként 30 m2, de minimum 50 m2 az adóév január 1-i állapotának megfelelően (2013.01.01.)
b.) magánszemély tulajdonos és magánszemély adóalany lakásához üdülőjéhez tartozó rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló kazánház, tüzelő, tüzelő – és salaktároló (2013.01.01.)

c.) társas üdülők és többlakásos lakóépületben az osztatlan közös tulajdonban lévő rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgáló kazánház, tüzelő, tüzelő – és salaktároló, lomtároló, szerszámtároló, kerékpár – és babakocsi tároló, az épületen belüli közlekedés céljára szolgáló lépcsőház, folyosó (2013.01.01.)

Önkormányzati kedvezmény

Lakások, lakóházak, gépjárműtárolók (garázsok), lakóházhoz tartozó: pincék, gazdasági épületek, egyéb építmények esetében ha az ingatlan adóalanya és tulajdonosa is magánszemély 150 Ft/m2 adókedvezmény illeti meg az adóalanyt. (2013.01.01.)

Telekadó

30 Ft/m2 2013.01.01
300 Ft/m2 2013.01.01

Önkormányzati mentesség

Mentes az adó alól:
a.) a közhiteles ingatlan nyilvántartásban (az adott helyrajzi számú ingatlan tulajdoni lapja alapján): • strandfürdőként, • parkolóként, • külterületként nyilvántartott ingatlanok. (2013.01.01.)
b.) A 71-es számú főútvonal – Petőfi Sándor u. – Széchenyi Ferenc u. vonalától É-ra fekvő városrészen fekvő telek. (2013.01.01.)
c.) Az 5.000 m2-et meg nem haladó beépítetlen belterületi telek. (2013.01.01.)
d.) Az 5.000 m2-et meghaladó beépítetett belterületi telek, amennyiben a telek beépítettsége eléri a maximális beépíthetőségének 40 %-át. (2013.01.01.)

Idegenforgalmi adó

450 Ft/nap 2013.01.01

Helyi iparűzési adó (ideiglenes jelleg)

5 000 Ft/nap 2013.01.01

Helyi iparűzési adó (állandó jelleg)

2% 2013.01.01

Önkormányzati mentesség

Mentes az iparűzési adó alól Balatonfüred Város területén székhellyel, telephellyel rendelkező kezdő vállalkozó a kezdés évében, ha nettó árbevétele a 2.000 eFt-ot nem haladja meg. (2013.01.01.)

Önkormányzati kedvezmény

Balatonfüred városban székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó, akinek a nettó árbevétele az 1.000 eFt-ot nem haladja meg, az adó mértékét 0,2%-kal csökkentheti. (2013.01.01.)
Hirdetés
Építményadó Balatonfüred 2013 Építményadó Balatonfüred 2013
Cikk nyomtatása
Oldalajánló
Vissza
Szólj hozzá
- 2013.02.20. 11:01
Szólj hozzá a cikkhez
Hozzászólás archívum
Még nem érkezett hozzászólás a cikkhez
Oldal tetejére
Vissza